DORADZTWO PODATKOWE

  • przeprowadzanie analiz podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych,
  • tworzenie biznes planów,
  • optymalizacja podatkowa,
  • udział w czynnościach sprawdzających, kontrolach oraz postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe.